Informačný systém družstevných a podielnických listov

IS DPL  bol vytvorený v roku 1992,  keď sa začala transformácia poľnohospodárskych družstiev.
Slúži na evidenciu oprávnených osôb z transformácie a ich majetkových podielov, výpočet
vyrovnávacích podielov a podielov na zisku.

Novinky

Jan 1, 2010

image1

This cultivation web design layouts are built using XHTML and CSS. Get your dream web page html layout at no cost, no extra manpower for your professional website.

Feb 10, 2010

image2

We provide you with professionally designed layouts to make your cultivation company deserves no less in the internet market.