Pozemky

IS Pozemky sme vytvorili ako reakciu na potrebu poľnohospodárov viesť presnú evidenciu
pozemkov. V programe sú informácie o vlastníkoch, parcelách a užívateľských vzťahoch k nim.
Poskytuje poľnohospodárom  rôzne výstupy , možnosť generovania a tlač nájomných zmlúv.

Zabezpečíme import údajov z iných systémov, vrátane evidencie z katastra nehnuteľností.

Novinky

Jan 1, 2010

image1

This cultivation web design layouts are built using XHTML and CSS. Get your dream web page html layout at no cost, no extra manpower for your professional website.

Feb 10, 2010

image2

We provide you with professionally designed layouts to make your cultivation company deserves no less in the internet market.